Dosarele pentru înscrierea în proiect se vor depune în perioada 17 februarie-17 martie 2020, la sediul solicitantului sau la sediul unuia dintre parteneri, la adresele care se regăsesc în Metodologia de identificare și selecție a grupului țintă