Seminar de informare și conștientizare – „START-UP acces în economie socială” Brașov – 21 ianuarie 2020

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), în calitate de beneficiar al proiectului ,,START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SOCIALĂ” (POCU/449/4/16/128185), cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, organizează, în data de 21 ianuarie 2020, la sediul Filialei CECCAR Brașov (Str. Roşiorilor nr. 34, jud. Brașov), un seminar de informare și conștientizare cu privire la programul de formare antreprenorială specifică, cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și a planurilor de afaceri care vor fi finanțate în cadrul proiectului și cu privire la Schema de ajutor de minimis – Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale. Grupul țintă vizat este format din angajați, angajați pe cont propriu, șomeri, persoane inactive.

Seminarul de informare este realizat în cadrul Activității 3. Furnizarea de sprijin pentru înființarea de noi întreprinderi sociale și se adresează persoanelor din zonele de implementare a proiectului.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 36 de luni – începând cu 28 august 2019, până la 27 august 2022 –, având o valoare totală de 13.869.916,60 lei, finanțarea nerambursabilă din Fondul Social European fiind în valoare de 11.681.643,93 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui pachet complex de măsuri ce facilitează creșterea accesului unui număr de 105 persoane din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Centru, Sud-Est și Nord-Est la servicii de formare antreprenorială specifică, activități de sprijin și consiliere în domeniul antreprenoriatului, în vederea asigurării premiselor înființării, consolidării și dezvoltării într-o manieră sustenabilă a 21 de întreprinderi sociale. Cele 21 de planuri de afaceri vor fi selectate în baza unui concurs. Întreprinderile sociale astfel înființate, dezvoltate și monitorizate în cadrul proiectului vor contribui la dezvoltarea comunităților locale și serviciilor locale din regiunile de dezvoltare vizate și la implicarea unor persoane aparținând unor grupuri vulnerabile în activități cu caracter social și economic, facilitând accesul tuturor la resursele și serviciile comunității. Pe perioada proiectului, participanții vor beneficia de programe de formare profesională – „Antreprenor în economie socială” și „Specialist în ecomomie socială”, care le vor asigura premisele dezvoltării abilităților și însușirii cunoștințelor necesare pentru a deveni antreprenori în economia socială.

În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte:

  • Conceptul de economie socială;
  • Dezvoltarea economiei locale prin intermediul economiei sociale;
  • Detalierea obiectivelor, scopului și a activităților proiectului;
  • Legislația privind înființarea întreprinderilor sociale (Legea 219/2015, HG 585/2016);
  • Obiectivele și activitățile proiectului;
  • Metodologie de selecție a grupului țintă pentru cursurile de formare antreprenorială;
  • Selectarea planurilor de afaceri.

Cu acest prilej, vor fi oferite mai multe informații despre cum se pot accesa ajutoarele de minimis pentru înființarea de întreprinderi sociale prin intermediul proiectului amintit, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

Contact: economie-sociala@ceccar.ro