Metodologie de identificare și selecție a grupului țintă

Documentele care necesită certificarea cu originalul vor fi prezentate de către candidat, în original sau copie legalizată, odată cu depunerea dosarului de înscriere.  Depunerea dosarului de înscriere se face personal de către candidat, la sediul unuia dintre cei trei parteneri.

➢ CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA: Mun. București, str. Intrarea Pielari, nr. 1, Sector 4, județ București, persoane responsabile cu activitățile grupului țintă: Elena Stănciulescu și Florentina Pantazi;

➢ RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL: mun. Buzău, Str. Aleea Venus, nr. 7, jud. Buzău, persoană responsabilă cu activitățile grupului țintă: Roman Adelina;

➢ AVISSO CONSULTING SERVICES SRL: mun. Iași, Bulevardul Nicolae Iorga, nr. 19, jud. Iași, persoană responsabilă cu activitățile grupului țintă: Popescu Ana-Maria.